Decyzja Zarządu o nieotwieraniu przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie.

4 maja, 2020

W związku z informacją otrzymaną od Pani Dyrektor, iż rodzice nie zgłosili potrzeby umieszczenia swoich dzieci w przedszkolu, Zarząd podjął decyzję o nieotwieraniu placówki.