Dzień Edukacji Narodowej pod hasłem: „Nauczycielom – Dziękujemy”

14 października, 2014

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie”

(Phil Bosmans)

14 października 2014 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się w szkole uroczystość związana z podziękowaniami… i życzeniami Dyrektora szkoły.  

W podzięce szóstoklasiści, pod kierunkiem Pani mgr Marioli Melewskiej, przygotowali krótki profesjonalny występ artystyczny. Były m. in. wiersze, były piosenki, bo „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce; za dar najpiękniejszy – za wielkie serce”. Po części artystycznej całe grono pedagogiczne i pracownicy szkoły otrzymali z rąk występujący piękne kwiatki i laurkę z życzeniami.

Na koniec zabrał głos Pan Dyrektor, przekazując serdeczne życzenia. Słowo WDZIĘCZNOŚĆ jest  dla nas – nauczycieli i pracowników szkoły – bardzo ważne. W dniu dzisiejszym nabiera  jeszcze większej mocy  i znaczenia.  To dla nas ważny dzień. Inny od pozostałych. Dostarcza nam wiele radości  i zadowolenia. To dzień,  który wskazuje nam sens naszego działania.

Niech słowa św. Jana Pawła II będą motorem do dalszych naszych działań, nie tylko w tym szczególnym dniu:

„W wychowaniu  chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, żeby bardziej „był” a nie tylko więcej „miał”, ażeby umiał bardziej „być” nie tylko  z drugimi, ale i dla drugich”.

M. W.