Erasmus mamy w „kieszeni”!

30 sierpnia, 2015

 

W dn. 13 sierpnia 2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Nasza szkoła znalazła się wśród 68 projektodawców, którzy wygrali międzynarodowy projekt!!! Ogółem zostało złożonych 444 wniosków do Narodowej Agencji. Otrzymaliśmy 87,5 na 100 pkt.  Nasz projekt nosi tytuł  „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”– wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 59 230,00 euro. Celem projektu jest podniesienie umiejętności matematycznych wśród czterech krajów z Unii Europejskiej poprzez wymianę doświadczeń, wzrost kompetencji interkulturowych i dodatkowe wyjazdy zagraniczne – tzw. mobilności. Projekt też ma na celu wsparcie nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć w szkołach partnerskich, a efektem ma być stworzenie innowacyjnego programu nauczania matematyki.

 

Realizacja naszego projektu rozpoczyna się z dniem 1 września 2015 r. i potrwa  24 miesiące. Do współpracy zaprosiliśmy takie kraje partnerskie, jak: Włochy, Węgry i Turcję. Przez dwa kolejne lata uczniowie będą poznawać kulturę i historię państw partnerskich, będą korespondować z kolegami z tamtejszych szkół i wspólnie realizować wyznaczone w projekcie zadania. Językiem roboczym jest angielski, a zatem będą mogli oni w praktyce sprawdzić swoje umiejętności językowe.

 

M.  W.