Gminny konkurs ortograficzny

24 marca, 2015

W tym roku, 13 marca 2015 r., nasza szkoła została wytypowana przez Wójta Gminy Kleszczewo, do organizacji gminnego etapu powiatowego konkursu „ortograficzne potyczki”.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów z klasy VI ze szkoły w Tulcach, Kleszczewie i Ziminie. Uczestnicy musieli wypełnić test ortograficzny nadesłany od organizatora – Szkoły Podstawowej w Koziegłowach – zawierający m.in. ortograficzne krzyżówki, zagadki z trudnością z „u „em”, „rz”.

Szóstoklasiści pisali ów test przez 60 minut. Rywalizacja była zacięta. Uczniom z naszej szkoły zabrakło niewiele do zajęcia II miejsca. Zwycięzcom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, działającej prężnie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie, za sponsoring słodkości dla uczestników konkursu, w szczególności Panie Renacie Barczak-przewodniczącej RR i Pani Marzenie Pietrzak.

Podobne konkursy są bardzo potrzebne. Argumentuję to spadającym poziomem wiedzy ortograficznej wśród uczniów.

M. W.