Gratulujemy uczniom wzorowym!!!

20 stycznia, 2016

„Od siebie trzeba wymagać najwięcej” (kard. Stefan Wyszyński)

 

15 stycznia  2015 R., po raz drugi (pierwszy raz w ubiegłym roku szkolnym)

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIMINIE, UCZNIOWIE WZOROWI ZOSTALI NAGRODZENI….

 

Podczas uroczystego apelu dyrekcja szkoły wręczyła symboliczne „Dyplomy wzorowego ucznia” za najwyższe wyniki w nauce w I półroczu 2015/2016 roku szk. kilkorgu uczniom. !!!  

„Jest złota zasada w życiu,  wymagać mało od świata, a dużo od siebie” – mówiła podczas apelu Pani Monika. Tytuł „wzorowego ucznia” otrzymali zatem:

Joanna Pietrzak, kl. 6

Izabela Majchrzycka, kl. 5

Martyna Malusi, kl. 5

Kacper Żuraw, kl. 5

Szymon Sowiński, kl. 4

Mateusz Trzeciak, kl. 4

Szymon Frąckowiak, kl. 3

Mateusz Kramski, kl. 3

Piotr Jeżewski, kl. 3

Marek Kuźma, kl. 3

 

Z całego serca gratulujemy uczniom wzorowym, a innym życzymy wysokich średnich ocen na koniec roku szkolnego.  Mamy nadzieję, że takich uczniów będzie w naszej szkole coraz więcej.

 M.W.