Gratulujemy uczniom wzorowym!!!

13 marca, 2015

„Od siebie trzeba wymagać najwięcej” (kard. Stefan Wyszyński)

6 MARCA 2015 R., PO RAZ PIERWSZY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIMINIE, UCZNIOWIE WZOROWI ZOSTALI NAGRODZENI….

Podczas uroczystego apelu pan Dyrektor – mgr Przemysław Hęćka – wręczył symboliczne „Dyplomy wzorowego ucznia” oraz nagrody książkowe za najwyższe wyniki  w nauce kilkorgu uczniom. W dn. 6 marca otrzymali je:

Joanna Pietrzak, kl. 5

Alicja Wojkiewicz, kl. 5

Martyna Malusi, kl. 4

Kacper Żuraw, kl. 4

Nauka się opłaca! – mówili po apelu wzorowi. Gratulujemy uczniom wzorowym, a innym życzymy wysokich średnich ocen na koniec roku szkolnego.

Liczymy, że takich uczniów będzie   w naszej szkole coraz więcej!!! „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz”- pisał Adam Mickiewicz, słynny polski poeta.

 

M. W.