Informacja Przewodniczącej Rady Rodziców Renaty Barczak

5 lutego, 2015

Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Barczak zaprasza na spotkanie 11.02.2015r. o godz. 1800 osoby, które należą do Szkolnej Rady Rodziców.