Informacje dotyczące zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie.

27 kwietnia, 2020

Materiał przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły – oddziału przedszkolnego i ich rodziców i opiekunów prawnych na podstawie art. 35 ustawy – prawo oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO. Korzystanie osób nieuprawnionych w tym dalsze  nagrywanie ,powielanie bez zgody szkoły skutkować może karą grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności  na podstawie art. 115 i 116 ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych