KONSERWATOR

15 września, 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty

oraz Upowszechniania Kultury na Wsi zatrudni

konserwatora

miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ziminie

stanowisko: konserwator

informacje dodatkowe: 1/2 etatu

wynagrodzenie: 20,00zł/godz. brutto

zakres podstawowych czynności:

 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym drobne prace elektryczne tj. naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek, kontaktów, żarówek;
 • prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);
 • prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego);
 • prace porządkowe wokół obejścia szkoły: koszenie trawników, odśnieżenie chodników;
 • obsługa elektronarzędzi;
 • dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły; zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły

wymagania obowiązkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki);
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach;
 • niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty)

informacje dodatkowe:

 • Zaangażowanie w należyte wykonywanie obowiązków.
 • Dbałość o etykę zawodową.
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, rzetelność.

składanie ofert:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać pod adresem:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ziminie

Zimin 3, 63-006 Krerowo

jak również pod adresem mailowym: sekretariat@spzimin.pl

Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.