Międzynarodowe lekcje on-line

24 marca, 2016

erasmus

Szkoła na Węgrzech w miejscowości Tiszafured

ti

Szkoła w Turcji w miejscowości Guroymak

w

 Szkoła we Włoszech w miejscowości Fumane k/Verony

t;

 

Pierwsza z cyklu lekcji on-line matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w ramach realizacji projektu „Erasmus+”

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

Tematem przewodnim, który zintegruje wszystkie przedmioty jest matematyka.

  • W trakcie realizacji projektu każda szkoła partnerska będzie odpowiedz za jeden obszar temat i jego połączenie z matem. Chcemy pokazać uczniom i nauczycielom, że matematyka jest wszędzie i jest związana z życiem codziennym
  • Wypracowane przez nauczycieli nowe metod pracy w ramach projektu to m.in. żywa lekcja historii, warsztaty z rękodzieła,  nauka tańca narodowego; pozwolą one opracować  nowatorski program nauczania matematyki w zakresie  efektywnej nauki uczenia się przez całe życie.

W dniach 15, 22 i 23 marca 2016 roku uczniowie kl. 5 z Publicznej Szkoły Podstawowe w Ziminie wzięli udział w międzynarodowej lekcji matematyki. W ramach wymiany doświadczeń z Włochami, Węgrami i z Turcją, tworzymy innowacyjny program nauczania matematyki. Zadaniem uczniów jest współtworzenie ciekawych, nietuzinkowych pomysłów na zadania matematyczne.

Serdeczne podziękowania ze strony dyrekcji szkoły kierujemy do Pani  mgr Weroniki Bartkowiak za przygotowanie, przeprowadzenie lekcji w kl. 5 oraz do Pani Moniki Zwolińskiej za tłumaczenie tej lekcji.

Dziękujemy też naszym beneficjentom ostatecznym-uczniom kl. 5 – bez obecności których lekcja nie odbyłaby się.

M.W.

IMG_0913 IMG_0914 IMG_0915