Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

18 października, 2016

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej została nagrodzona  

Pani Monika Więckowska

1212_1

Serdecznie gratulacje składają:

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie

Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie