Nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w programie e-Twinning…

18 marca, 2017

E-Twinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja programu eLearnining Komisji Europejskiej, a od roku 2014 jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającej edukację i innowacyjne metody nauczania w szkole.

Od roku szkolnego 2016/2017 rozpoczynamy współpracę międzyszkolną. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie wraz z uczniami Zespołu Szkół w Krzykosach będą pracować do czerwca 2018 roku nad wspólnym projektem  „Z legendami za pan brat”. Temat wpisuję się w politykę Kuratorium Oświaty w Poznaniu – propaguje rozwój czytelnictwa wśród uczniów.

 

Pomysł na realizację wspólnego projektu zrodził się podczas krajowego seminarium kontaktowego e-Twinning, które odbyło się w dniach 17-18 marca 2017 r. w Poznaniu. Etwinning to współpraca uczniów i nauczycieli w oparciu o nowe technologie, wzbogacenie możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Kładzie nacisk zwłaszcza na kształtowanie kompetencji językowych i umiejętności z zakresu cyfryzacji.

Poprzez interaktywne podejście do nauczania i wymianę doświadczeń między szkołami, uczniowie wzbogacają swoje dotychczasowe umiejętności, nabywają nowe doświadczenia, wnoszą do pracy w projekcie dynamizm i kreatywność i przenoszą je do swojej codziennej pracy.

Podczas dodatkowych zajęć uczniowie będą poznawać legendy zarówno ze swojej najbliższej okolicy, jak i z regionu szkoły partnerskiej i będą sami umieszczać informacje o nich przez cały rok na platformie Twinspace, a nauczyciele będą wymieniać się w tym czasie doświadczeniami na eTwinning Live. Tematem przewodnim, który zintegruje wszystkie przedmioty jest historia regionu. Chcemy pokazać naszym uczniom, że historia jest wszędzie i jest silnie związana z życiem codziennym.

Dzieci jeszcze w tym roku szkolnym poznają się na Padlecie i będą mogły ze sobą korespondować. W trakcie realizacji projektu będziemy się wymieniać zagadkami na temat historii regionu, każda szkoła będzie tworzyć własne quizy, komiks, album. A na koniec każda szkoła może otrzymać Krajową Odznakę Jakości.

W następnych latach zamierzamy rozszerzyć naszą współpracę o kraje Unii Europejskiej i ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości.

Monika Więckowska, Monika  Kaźmierczak

IMG_0203 IMG_0204