Pasowanie na ucznia

20 listopada, 2018

5 listopada odbyło się w naszej szkole „Pasowanie na ucznia”. Klasa I w składzie:
Wojtek Kniat, Dawid Machowski, Dominik Siwek, Dominik Skowroński, Oliwier
Szygenda, Jakub Szymański przygotowała pod okiem wychowawczyni p.Marioli
Melewskiej część artystyczną , w której znalazły się wiersze i piosenki mówiące o
tym jak to dobrze jest chodzić do szkoły oraz jak należy się uczyć i poruszać po
drodze.

Po części artystycznej pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości, rodziców,
dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz uczniów złożyli ślubowanie, że będą godnymi
uczniami. Następnie pan Dyrektor specjalnym dużym ołówkiem pasował na ucznia
każdego pierwszoklasistę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na gratulacje oraz prezenty. Uczniowie od Rady
Rodziców otrzymali pamiątkowe dyplomy, słowniczki ortograficzne , liczydła, grę
planszową oraz piłkę nożną. Rodzice swoje pociechy obdarowali słodyczami.
W dalszej części uroczystości odbyło się w klasie spotkanie uczniów, rodziców i
zaproszonych gości przy kawie i ciastku.

M. Melewska

 

DSC_0036 DSC_0037 DSC_0031 DSC_0030 DSC_0029 DSC_0035 DSC_0034 DSC_0028 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0032 DSC_0026 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0018 DSC_0019