Pasowanie pierwszaków w szkolnym obiektywie

12 listopada, 2015

30 października 2015r. uczniowie klasy pierwszej w obecności całej społeczności szkolnej rodziców oraz zaproszonych gości  stali się pełnoprawnymi uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie.

 

Pasowanie na ucznia poprzedzone zostało częścią artystyczną przygotowaną przez pierwszaków. Podczas swojego  występu kandydaci na uczniów prezentowali swoje umiejętności muzyczne i recytatorskie.  Za swoje popisy otrzymali gromkie brawa.

Po artystycznych popisach przyszedł czas na uroczyste ślubowanie, podczas którego złożyli obietnicę sumiennej nauki i godnego reprezentowania szkoły. Następnie Pan Dyrektor wielkim ołówkiem wszystkich pierwszoklasistów pasował na uczniów klasy pierwszej.  Po pasowaniu  z rąk Pana Dyrektora oraz wychowawcy wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.  Przedstawiciel  zarządu organu prowadzącego złożył dzieciom najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zadowolenia z uczęszczania do tej szkoły oraz  przekazał  prezent w postaci materiałów plastycznych.  Rada Rodziców na pamiątkę pasowania  wręczyła każdemu pierwszakowi Słowniczek Ortograficzny .

Wychowawca
Mariola Melewska