Po raz kolejny, w ramach promocji naszego dwuletniego projektu Erasmus+, bierzemy udział w webinarium.

15 marca, 2016

15 marca 2016 r. Polska Narodowa Agencja Programów Errasmus+ , działająca w ramach Fundacji Skarbu Państwa – FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) podaje, jak obsługiwać się z systemem MTool+ dla beneficjentów KA2, w którym umieszczamy raport z realizacji naszych działań w ramach tworzenia innowacyjnego programu nauczania matematyki w II etapie edukacyjnym.

Nasz projekt powstaje dzięki nauczycielom matematyki, języka angielskiego i doradców oraz moderatorów z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Poznania, z którymi współpracujemy w tym względzie.

Wypracowaliśmy już „Mini-słowniczek pojęć matematycznych”, co miesiąc tworzone są zadania dla uczniów ze szkół partnerskich, z którymi wymieniamy się doświadczeniami w zakresie metod i forma pracy na lekcjach matematyki. Na bieżąco tworzone są również scenariusze zajęć z użyciem nowych technik informacyjnych.

M.W.