Pomoc nauczyciela

15 września, 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty

oraz Upowszechniania Kultury na Wsi zatrudni

pomoc nauczyciela

miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ziminie

stanowisko: pomoc nauczyciela

informacje dodatkowe: 1/1 etatu

godziny pracy: 8.00-16.00

wynagrodzenie: 2800,00zł brutto

zakres podstawowych czynności:

  • dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę dzieci;
  • pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, poruszaniu się;
  • pomoc w ubieraniu/rozebraniu/przebraniu się dzieciom i uczestniczenie w wyjściach i spacerach;
  • pomaganie uczniom w czasie zajęć;
  • pomoc w innych czynnościach wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • pomoc w pracach porządkowych (sprzątanie);

wymagania obowiązkowe:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • wykształcenie minimum średnie;
  • nieposzlakowana opinia;
  • odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, punktualność;

składanie ofert:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać pod adresem:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ziminie

Zimin 3, 63-006 Krerowo

jak również pod adresem mailowym: sekretariat@spzimin.pl

Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.