Przydział wychowawstw na rok szkolny 2015/2016

31 sierpnia, 2015

klasa wychowawca nr sali
I P. mgr M. Melewska,
P. mgr J. Potocka – wspomagający
5
II P. mgr I. Kajdasz,
P. mgr E. Smolarek- wspomagający
4
III P. mgr K. Piechowiak,
P. mgr A. Siwek – wspomagający
1
IV P. mgr M. Zwolińska,
P. mgr M. Perdoch
3
V P. mgr M. Więckowska 2
VI P. mgr W. Bartkowiak 7

 

Przydział wychowawstw  na rok szkolny 2015/2016

 

oddział wychowawca
3,4-latki P. mgr M. Ruszała,
P. K. Pieczyńska – wspomagający
„O” P. mgr E. Lesińska

 

Nauczyciele uczący w klasach IV-VI

przedmiot nauczyciel
Język polski P. mgr M. Więckowska
Historia i społeczeństwo P. mgr P. Biedziak
Przyroda,zajęcia techniczne P. mgr W. Walkowiak
Matematyka,Zajęcia komputerowe P. mgr W. Bartkowiak
Muzyka, plastyka P. mgr B. Włodarski
Wychowanie fizyczne P. mgr M. Melewska
WDŻwR P. mgr E. Stachowiak
Język angielski P. mgr M. Zwolińska
Religia P. mgr H. Depta (kl. IV-    V)
ks. S. Kaczmarek (Kl. III, VI)