Recytacja inaczej…..

18 października, 2015

Jak zachęcić uczniów do recytacji  wierszy w szkole podstawowej? to niełatwe zadanie! Przekonali się o tym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie.

Postanowiłam, za pomocą metody dramy, pokazać uczniom, że deklamacja wiersza wcale nie jest trudna. Przedmiotem recytacji była bajka Adama Mickiewicza pt.”Przyjaciele”. Przeznaczyłam na jej realizację dwie jednostki.  Na jednej lekcji języka polskiego każde dziecko otrzymało rolę w grupie, której efektem końcowym miała być prezentacja scenki na podstawie wcześniej wspomnianego wiersza.

Uczniowie do pięknego odczytania tekstu przygotowali się dobrze, dodatkowo wykorzystali proste, podręczne lub wykonane własnoręcznie rekwizyty. Było zabawnie, zwłaszcza w momencie, kiedy „niedźwiedź miąs nieświeżych nie je” – udawanie nieboszczyka (Kacper, Karina), a ryk niedźwiedzia zaprezentowany przez Dominika czy Kubę przyprawił wszystkich o dreszczyk emocji.

O to chodzi, by poezja była przedmiotem zabawy, bowiem wiemy, jak trudną rzeczą jest interpretować utwór poetycki w szkole podstawowej.

M. W.