Rekrutacja

17 stycznia, 2020

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej odbywać się będzie

w dniach 03.02- 31.03. 2020. Wszelkie niezbędne druki do pobrania w sekretariacie.