Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja widziana oczyma uczniów…

4 maja, 2015

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie w dn. 4 maja 2015 roku odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Apel  ten miał na celu uświadomienie, nam-uczniom, ilu Polaków nie wie, jakie święto obchodzimy 3 maja. Przedstawienie było w formie „Faktów” TVN. Był prezenter telewizyjny, dziennikarz, profesorowie. Przedstawienie zorganizowali uczniowie z kl. V wraz z P. Moniką Więckowską i P. Przemysławem Biedziakiem. W trakcie apelu w tle była pokazana prezentacja o Konstytucji 3 maja.

Konstytucja 3 maja to właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona 3 maja 1791 roku. Ta Konstytucja była pierwszą w Europie a drugą na świecie. Pierwszą na świecie była Konstytucja amerykańska z 1787 roku. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Apel na długo utkwi nam w pamięci.

Julia Łukowska kl. V

                     


 

4 maja 2015 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie na temat konstytucji 3 maja.  Spektakl odbywał się w (niby) telewizji TVN. Na scenie wystąpili głównie piątoklasiści. W role główne wcielili się :

spiker- Alicja Wojkiewicz
dziennikarz- Julia Łukowska
profesor-Joanna Pietrzak
profesor- Wiktoria Wasiak
profesor-Damian Joachimiak

Pozostali aktorzy to: Aleksandra Pytlewska, Julia Majchrzycka, Izabela Majchrzycka, Nicola Malusi, Dominika Sznajder, Kacper Wicher, Patryk Stefaniak, Patryk Kuźma.

Każdy aktor był przebrany i doskonale wcielił się w swoją rolę. Widzom, zarówno tym młodszym, jak i najstarszym, podobało się nasze przedstawienie. Mamy nadzieję, że będzie więcej okazji do przekazywania wiedzy młodszym.

Joanna Pietrzak, kl. 4