Serdeczne podziękowania

7 lutego, 2015

Dyrektor i Rada Rodziców działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Ziminie zorganizowali zabawę karnawałową, której dochód w części został przeznaczony na potrzeby szkoły. Pan Dyrektor – mgr Przemysław Hęćka – przeprowadził aukcję, podczas której można było nabyć m.in. obrazy. Dzięki m.in. uprzejmości ze strony:

– naszej uczennicy kl. 6 – Martynki Kubiak
– Pani Darii Hęćki
– Pani Anny Nowak
– Pani Ewy Rzepczyńskiej

udało się w sumie zebrać ok. 1 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup komputerów do naszej pracowni.

Bardzo dziękujemy za ten dar, bowiem: „Wdzięczności nie da się wyrazić słowami…”. 

M. W.