Spotkanie informacyjne – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo

9 lutego, 2015

Dnia 23.02.2015 o godz. 17.00 w szkole odbędzie się spotkanie
informacyjne dotyczące projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Kleszczewo”.

W ramach projektu gmina zakupi 100 komputerów przenośnych wraz z
dostępem do internetu oraz 55 komputerów stacjonarnych do 9 jednostek
podległych gminie.

Szczegóły projektu przedstawi p. Mirosława Radzimska – kierownik OPS w
Kleszczewie. Tego dnia będzie można zabrać formularz zgłoszeniowy.
Serdecznie zapraszamy.