SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. ,, NASZA BOMBKA”

27 grudnia, 2016

W dniach od 7 do 23 grudnia odbył się Zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs pt. ,, Nasza bombka”. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem była bombka- symbol świąt Bożego Narodzenia w dowolnym formacie, wykonanej przez uczniów techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy również przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań.

W konkursie  wzięły udział wszystkie klasy w szkole łącznie z przedszkolem i oddziałem 0. Wszystkie prace zostały wykonane rozmaitymi technikami plastycznymi.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne więc jury postanowiło nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny zwracano uwagę na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria wiekowa 0-III

I miejsce klasa I

Kategoria wiekowa IV-VI

I miejsce klasa VI

Wyróżnienie klasa IV

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy . Laureaci symboliczne  nagrody.

                                                                                    Samorząd Uczniowski

dsc_0082dsc_0083 dsc_0084