Szlachetna paczka

20 stycznia, 2016

Samorząd Uczniowski wspólnie z całą społecznością Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna paczka”. Zaangażowali się w nią zarówno uczniowie i ich rodzice, również pracownicy szkoły, przynosząc  takie dary, jak: odzież, zabawki, przybory szkolne, książki, żywność ,środki do higieny osobistej, środki czystości .Dary zostały przekazane biednej rodzinie z Gminy Kostrzyn. Celem akcji było uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Przygotowane niespodzianki dla potrzebującej rodziny przyniosły dużo radości odbiorcom i satysfakcji darczyńcom. Rodzina ta złożyła gorące podziękowania na ręce Dyrektora Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

Estera Smolarek