Szóstoklasisto! 1 kwietnia czeka Cię sprawdzian!

23 marca, 2015

sprawdzian

Ogólnie o sprawdzianie

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej jest powszechny i obowiązkowy – to znaczy, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Napisanie sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Uczniowie, którzy nie przystąpią do sprawdzianu w danym roku szkolnym, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać sprawdzian w roku następnym.

Sprawdzian ma formę pisemną, sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w trakcie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego, może zawierać zadania odnoszące się do tekstów z przyrody lub historii.

We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Harmonogram i przebieg sprawdzianu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie:

08.45 – zbiórka szóstoklasistów w holu (losowanie karteczek z numerami, 08.55 – wejście do sali)

Część I: język polski i matematyka

9:00-10.20 ( 80 minut)

Pomiędzy częścią I, a częścią II sprawdzianu będzie krótka przerwa na odpoczynek (pod opieką pań: M. Melewska i W. Bartkowiak)

Część II: język angielski

11:45- 12.30 (45 minut)

Jeśli ktoś z ważnych powodów nie przystąpił do sprawdzianu w kwietniu (na przykład był poważnie chory), pisze go w dodatkowym terminie. W roku szkolnym 2014/2015 dodatkowym terminem jest 1 czerwca (poniedziałek).

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Wyniki sprawdzianu

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu wyrażone będą one w procentach; ogólnie z każdej części sprawdzianu, szczegółowe z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wyniki sprawdzianu są ostateczne.

Więcej informacji na temat sprawdzianu znajdziesz na stronach:

  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • Informatorze o Sprawdzianie CKE
  • OKE w Poznaniu