(…)Tym co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa!

12 listopada, 2015

W tym roku obchodzimy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 10  listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający wydarzenia z 11 listopada 1918r.

Uczniowie klas V i VI w bardzo obrazowy sposób przedstawili całej społeczności szkolnej burzliwe dzieje Polski i Polaków: od rozbiorów aż do zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.


W symboliczny sposób Polska znikała ze sceny. Zupełnie jak w czasie trzech rozbiorów, kiedy to Rosja, Prusy i Austria podzieliły między sobą jej ziemie. Po ostatnim, trzecim rozbiorze na scenie pozostało po Niej (Polsce) jedynie… serce – symbolizujące naród Polski, który nigdy nie pogodził się z utratą ojczyzny, podejmując niejednokrotnie nierówną walkę o przywrócenie naszego państwa na mapę Europy. W końcu jednak Polska zerwała kajdany. Symbolicznie dokonało się to także na scenie, gdzie spięte kajdanami serce Polski zostało oswobodzone, by w ten oto sposób wszyscy aktorzy i uczestnicząca w apelu społeczność szkolna mogła upamiętnić ten ważny dla nas wszystkich dzień – 11 Listopada.

Jak na obchody Święta Niepodległości przystało, nie zabrakło także pieśni patriotycznych, które koncertowo odśpiewał szkolny chór. Poszczególne scenki zaś przeplatane były recytacją wierszy, które swą treścią nawiązywały do wydarzeń związanych z  walką o nasz kraj.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał, zaproszony specjalnie na tę okazję, Gość – przedstawiciel grupy rekonstrukcji historycznej – Wielkopolska Brać Sarmacka.  Pan Władysław Nowak opowiedział naszym uczniom o rodzajach broni, jaką walczono w odległych czasach XVII- wiecznej Polski.

Całość uroczystości była kolejną okazją do przybliżenia historii naszego kraju.
Organizatorzy apelu pragną podziękować wszystkim tym, którzy w tym dniu, w ten symboliczny sposób oddali cześć Bohaterom, którzy lata temu oddali swe życie w imię Polski, w imię Naszej Ojczyzny.

 

PB