Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie wzięli udział w Gminnym Konkursie „Omnibus”

30 maja, 2015

W dniu 26 maja 2015 r. wytypowani prze Szkolną Komisję Konkursową uczniowie ze szkoły w Ziminie wzięli udział w gminnym konkursie wiedzy, który odbył się w hali sportowej w Tulcach.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Kleszczewo –       Sz. P. Bogdan Kemnitz.

Konkurs ten co roku i skupia wokół siebie rzeszę uczniów: ze szkół podstawowych i gimnazjów. Forma taka jest również  doskonałą formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli, jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 

W tym roku szkolny naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy zajęli odpowiednio:

V miejsce – Joanna Pietrzak, kl. 5

VII miejsce – Kacper Ignaszak, kl. 6

IX miejsce – Kacper Stefaniak, kl. 6

 

Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy i życzymy zdobywania sukcesywnie wiedzy, warto: „Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz” – pisał Adam Mickiewicz.

 

 

M. W.