Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”

Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”

koordynator szkolny: mgr Dorota Urbańczyk

Od grudnia 2014 r. uczennice i uczniowie z kl. II pod kierunkiem mgr Doroty Urbańczyk, rozpoczyna realizację projektu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

Program adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Jednocześnie obecna klasa  III pod kierunkiem mgr Marioli Melewskiej kończy realizację zeszłorocznej edycji. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk. Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania zawarte w projekcie obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel włącza projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np.: „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwija się u nich m.in. samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnia wiara we własne siły i możliwości.