Projekt „Śladem przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”

Projekt „Śladem przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”

Koordynator szkolny: mgr Monika Więckowska

W 2014/2015 roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śladem przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Narodowego Centrum Kultury.

Uczniowie i uczennice z koła humanistycznego wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków gminy Kleszczewo, odkrywają fascynujące historie okolicy,              w której mieszkają, przeprowadzają wywiady z najstarszymi mieszkańcami gminy, by dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej na temat ,kościołów, cmentarzy, przydrożnych kapliczek, zamków. Odkryte obiekty biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

Uczestnicy projektu tworzą album o lokalnych miejscach pamięci. Tworzą trasę, według której będzie można zwiedzić zapomniane miejsca. Najstarsi z nich przeprowadzają wywiady z właścicielami zameczków i innych obiektów w okolicy. Uczennice i uczniowie już tworzą własne materiały i zamieszczają je na szkolnej stronie w formie: krótkich filmików, artykułów, prezentacji, prac plastycznych, wystawy fotografii, wywiadów.

Na zakończenie przewidziana jest impreza podsumowująca z udziałem mediów i całej społeczności szkolnej. Publiczna prezentacja wyników działań podejmowanych przez cały rok szkolny zaowocuje wydaniem broszury o zabytkach i zapomnianych miejscach pamięci gminy Kleszczewo, a dla uczestników projektu i dla szkoły organizator przewidział certyfikaty.


Clipboard02 Clipboard01