Tradycyjny sad

Celem projektu „Tradycyjny sad” jest restytucja historyczną, czyli przywrócenie przyrodzie zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych oraz poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem.

„Tradycyjny sad” to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska

Logo „Tradycyjny Sad”
Nasze logo
Nasz Zespół

Udało się:) 

Nasz zespół „Zimińscy Sadownicy” dostał się do kolejnego etapu projektu „Tradycyjny Sad”. W pierwszym etapie dowiedzieliśmy się o historycznych odmianach czereśni, stworzyliśmy projekt naszego sadu. W kolejnym etapie, będziemy więcej dowiadywać się o starych odmianach czereśni oraz innych drzew owocowych. Zasadzimy drzewa koło szkoły oraz przeprowadzimy prezentację dla wszystkich chętnych ( która odbędzie się 27.04.2021 o godzine 18) 

Tradycyjny Sad

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ziminie przystąpili do projektu “Tradycyjny Sad” . Celem tego przedsięwzięcia jest założenie oraz opieka nad sadem, składającym się z 5 drzew owocowych ( w ramach projektu). Zdecydowaliśmy się aby nasz sad był Rodzinny, więc mogły się zgłosić wszystkie chętne rodziny do posadzenia drzewa. Łącznie w naszym sadzie będzie 20 drzewek. 

Naszą pracę w projekcie rozpoczęliśmy od zbudowania zespołu, stworzenia logo i wymyślenia nazwy. Już jako “ Zimińscy Sadownicy”  zaczęliśmy planować nasz sad. Wybraliśmy teren, wymierzyliśmy go, stworzyliśmy projekt. Ze względu na pandemię nie zawsze było łatwo.

Dnia 12.03 przygotowaliśmy wideokonferencję dla wszystkich uczniów i nauczycieli, gdzie opowiadaliśmy o naszym projekcie.  

Gdy udało się przejść do kolejnego etapu otrzymaliśmy grant. Jednak grant nie był wystarczający na nasze potrzeby, więc postanowiliśmy przesadzić szkolne kwiaty i za symboliczną opłatą sprzedać je w szkole. Za otrzymane pieniądze kupiliśmy dodatkowe rośliny towarzyszące. 

Dnia 27.04 przeprowadziliśmy kolejną  wideoprezentację dla rodziców. W maju pracowaliśmy w sadzie. Teren został przeorany, nawieziony. Zasadziliśmy dodatkowe rośliny. Ustawiliśmy budki dla owadów. Zostało nam tylko zasadzenie drzew, ale o tym wkrótce.