WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

28 listopada, 2016

komunikat

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się

15 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 (czwartek) w budynku szkoły.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia od dnia 08.12.2015 r. do 15.12.2016 r.
4. Składki członkowskie
5. Wolne głosy i wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania
6. Zamknięcie zebrania