Wycieczka do lasu

10 października, 2015

Las jest bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego. Dzieciom należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć zorganizowana przez nauczycieli wycieczka do najbliższego lasu w Markowicach. Program wycieczki obejmował różnorodne formy zajęć.

 

Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Zaopatrzone w lornetki i lupy dzieci oglądały różne okazy przyrodnicze( liście, mrowisko, korę drzew, rośliny i owady). Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej leśnych dźwięków. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw ekologicznych.

Iwona K.