XV edycja międzynarodowa Konkursu Papieskiego

12 maja, 2015

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie wzięli w tym roku szkolnym udział w XV międzynarodowej edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem:Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”.

Szkołę reprezentowali: Martyna Kubiak, Wiktoria Wasiak, Alicja Wojkiewicz, Konga Barczak, Weronika Barczak i Jakub Barczak. Dzieci wykonały prace plastyczne związane z postacią Świętego Jana Pawła II, które podziwiać możemy poniżej:

Poprzez uczestnictwo w takim konkursie chcemy zwrócić uwagę młodemu człowiekowi na to, jak szczególną wagę do okresu młodości przywiązywał św. Jan Paweł II, jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Uważał, że młodzież jest młodością narodów, społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości, również młodością i przyszłością Kościoła. Ponadto pragniemy skłonić młodych ludzi do poszukiwania i odkrywania własnej drogi życiowej, do wyboru światopoglądu, kształtowania właściwych postaw.

Przypominamy o zbliżających się obchodach dnia papieskiego w naszej szkole i z tej okazji przeprowadziliśmy również szkolny konkurs poetycki. Wiersze dzieci uczestniczących w tym przedsięwzięciu znajdują się w „Kąciku poetyckim”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w dn. 26 maja o godz. 16.00-podczas koncertu poetycko-muzycznego ku czci Świętego.

M. W.