Zakodowany domek – kształtowanie orientacji kierunkowej

7 marca, 2017

Gdzie znajduje się kwiatek, a gdzie samolot? Jak można określić położenie psa względem drzewa, a jak względem domu? W jaki sposób opisać drogę od drzewa do kwiatka? Jak znaleźć właściwe miejsce na macie, kierując się jego współrzędnymi, a w jaki sposób poradzić sobie z zapamiętaniem wielu szczegółów obrazka, aby wychwycić wszystkie błędy wprowadzone do opowiadania przez nauczyciela? Wymienione zadania są bardzo ważne w procesie kształtowania orientacji kierunkowej, czyli umiejętności określania lewej i prawej strony w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni. Z tymi zadaniami uczniowie klasy pierwszej  nie zostali sami,  pomógł  im robot Dash.

Dzieci z pomocą nauczyciela programowały go w aplikacji „Blockly”. W aplikacji tej tworzy się z „klocków” (bloczków) program przedstawiający co krok po kroku ma zrobić robot, jakie polecenia ma wykonać po kolei. Zajęcia łączyły w sobie edukację matematyczną i polonistyczną z elementami kodowania i robotyki.

Roboty w Polsce niewątpliwie stanowią innowację w procesie nauczania dzieci. Dla nauczyciela roboty Dash i Dot to przede wszystkim pomoc dydaktyczna. Zaprogramowanie robota umożliwia wizualizację opracowywanych zagadnień, np. z matematyki, przyrody, j. angielskiego.

Roboty mają też działanie terapeutyczne na dzieci autystyczne. Kontakt takiego dziecka z robotem (który dostarcza mniej bodźców niż człowiek) jest bezpieczny i powoduje wzrost zaufania do otoczenia – to dobry wstęp do budowania relacji z innymi ludźmi.

Z punktu widzenia ucznia Dash i Dot to przede wszystkim pasjonująca zabawa i niestandardowy sposób „pracy” w trakcie lekcji. W trakcie zajęć dzieci uczą się, w jaki sposób „myśli” robot, czyli jak budowane są programy. Obsługiwanie robota i formułowanie komend uczy myślenia logicznego, kreatywnego podejścia i rozwiązywania problemów. Roboty świetnie nadają się do pracy w niewielkich grupach, ucząc współpracy i komunikacji. Te umiejętności to kluczowe kompetencje XXI wieku, przydatne nie tylko przyszłym informatykom/programistom, ale ważne w praktycznie każdym zawodzie oraz w codziennym życiu.

K. Piechowiak

V__2A47 V__977A V__A4DD V__BC61 V__E8ED