Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

11 czerwca, 2015

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2014/2015 rozpocznie się o godz. 8.30.

W tym roku, jeśli pogoda pozwoli, uroczystość odbywała się będzie na
boisku szkolnym.

.