Zaproszenie na zgromadzenie członków Stowarzyszenia

18 czerwca, 2014

ZAPROSZENIE

Na zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25.06.2014 r. (środa) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Ziminie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia od 05.11.2013 r. do 25.06.2014 r.
4. Omówienie organizacji nowego roku szkolnego 2014/2015
5. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania
6. Zamknięcie zebrania