„DAR SERCA” po raz trzeci

8 listopada, 2017

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Przemyślu na ul. Basztowej jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego.
Placówka obejmuje działaniem wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym dzieci i młodzież, a przez to wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
„Oratorium” przeznaczone jest dla dzieci w normie intelektualnej w wieku od 6 do ukończenia szkoły średniej:
– Z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej;
– Z zaburzeniami zachowania, które sprawiają problemy wychowawcze;
– Zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Placówka z Przemyśla prosi o wsparcie dla swoich podopiecznych w formie:
– ubrań,
– materiałów szkolnych,
– środków czystości,
– żywności długoterminowej.

Zbiórka organizowana jest w Szkole Podstawowej w Ziminie do 29 listopada 2017r.

DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA !!!

Zbiórkę prowadzi p. E. Bednarek oraz p. M. Borkowski             

aaa