Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2023/2024 jest realizowana w godzinach

poniedziałek – 11.50 – 16:00

wtorek – 10.50 – 16:00

środa – 9.50 – 16:00

czwartek – 10.50 – 16:00

piątek – 11.50 – 16:00

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

  • ,,Cała Polska czyta dzieciom’’- codzienne zajęcia czytelnicze.
  • odrabianie lekcji,
  • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,
  • kształcenie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce,
  • gry i zabawy integrujące grupę,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne,
  • rebusomania – zagadki, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, gry logiczne,
  • opieka nad dziećmi w trakcie spożywania obiadów na stołówce szkolnej,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych akcentując zasady zachowania reżimu sanitarnego w dobie pandemii koronawirusa.