Rekrutacja 2021/2022

10 lutego, 2021

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ziminie przeprowadza rekrutację do Przedszkola oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja trwa od 8 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej
szkoły w zakładce: dokumenty .

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w szkole w Ziminie
lub tel./mail : 61 817 60 55, 512 721 356, sekretariat@spzimin.pl