REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – lista dzieci przyjętych

2 maja, 2024

Uprzejmie informujemy, że została wywieszona w gablocie przy wejściu głównym do szkoły, lista dzieci przyjętych do przedszkola i szkoły, które brały udział w rekrutacji uzupełniającej.

W drugiej połowie sierpnia odbędą się dni adaptacyjne dla przedszkolaków. Informacja o dokładnym terminie będzie podana na stronie szkoły pod koniec lipca.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Kleszczewo odbędzie się w terminie:

od dnia 12 lutego 2024 r. od godz. 800 do dnia 04 marca 2024 r. do godz. 1500 .

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczęszczających już w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola, mogą zdecydować, by ich dziecko w roku szkolnym 2024/2025 dalej uczęszczało do tego przedszkola. Wówczas składają wyłącznie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez konieczności wypełniania Wniosku.

Dzieci kontynuujące edukację nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Ziminie składana jest w formie papierowej.

Deklaracje te można składać w sekretariacie w terminie:

od dnia 5 lutego 2024 r. od godz. 800 do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 1500 .

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  odbędzie się w terminie: 

od dnia 12 lutego 2024 r. od godz. 800 do dnia 04 marca 2024 r. do godz. 1500 .

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak krok przejść proces rekrutacyjny.