Szkolne koła zainteresowań

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w roku szkolnym 2022/2023

Założeniem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka w czasie, kiedy rodzice
zajęci są pracą. Prawidłowo i atrakcyjnie dobrany program pozwala na efektywne
spędzenie czasu w szkole, po obowiązkowych lekcjach.