Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym


Ramowy rozkład dnia w oddziale 2,5-5 latków

6:30  –  8:00    Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego: czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci służące realizacji ich pomysłów. Ćwiczenia poranne.

8:20  – 8:30  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8:30  – 9:00 Śniadanie . Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

9:00  – 9:10 Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9:10  – 10:10 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka       w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej. Zabawy ruchowe.

10:10  – 11:20 Pobyt na świeżym powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Spacery w celach dydaktycznych i rekreacyjnych. Zajęcia sportowe, gry i zabawy.

11:20  – 11:30 Zabiegi higieniczne przed obiadem.

11:30  -12:00 Obiad.

12:00  -12:45 Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwoju dziecka.

14:00  – 14:20 Podwieczorek.

14:30  -17:00 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Odbieranie dzieci przez rodziców.


Ramowy rozkład dnia w oddziale „O”

7:20 – 7:30      Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne  z dziećmi oraz ich opiekunami. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Podejmowanie gier    i zabaw dydaktycznych.
Ćwiczenia poranne.

8:30 – 8:40      Przygotowanie się do śniadania. Mycie rąk – wdrażanie do higieny osobistej.

8:40 – 9:10      Śniadanie – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

9:10 – 11:10   Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą lub w zespołach, z zakresu wszystkich działów programowych, z uwzględnieniem 10-minutowych przerw między jednostkami metodycznymi.

11:10 – 11:40 Spacery, zabawy ruchowe i gry terenowe – w razie niepogody zabawy na sali sportowej

11:40 – 12:10 Przygotowanie się do obiadu. Obiad.

12:10 – 12:25 Relaks – słuchanie opowiadań, wierszy.

12:25 – 13:00 Zabawy konstrukcyjne, badawcze, podsumowujące tematykę dnia, porządkowanie, śpiewanie piosenek. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domów.