Kontakt


Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania
Kultury na Wsi


Adres: Zimin 3, 63-006 Krerowo, e-mail: zarzad.zimin@gmail.com
NIP: 777-25-62-345

Sekretariat
tel. 512 721 356
e-mail: sekretariat@spzimin.pl

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ziminie
Anna Neugebauer – Błaszyk

tel. 512 023 078

e-mail: dyrektor@spzimin.pl