Historia na żywo… w Muzeum Archeologicznym

16 lutego, 2015

Pracownicy Rezerwatu Archeologicznego Genius loci zaprosili uczniów klasy czwartej na” żywą” lekcję historii do jednego z najważniejszych miejsc średniowiecznej historii naszego kraju – palatium, czyli rezydencji książęcej na  Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

 W dn. 13 lutego 2015 r. uczniowie z kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie wybrali się z nauczycielami do Muzeum Archeologicznego do Poznania. Celem tej wycieczki była „żywa” lekcja historii na temat pierwszego władcy, prawdopodobnie Wielkopolanina – Mieszka I.

Zajęcia tematyczne połączone z odwiedzinami na wykopaliskach noszą tytuł „Pałac Mieszka I w Poznaniu”. Uczniowie  obejrzeli najpierw seans filmu 3D, następnie zostali zapoznani przez pana archeologa-przewodnika z prezentacją multimedialną, zwiedzali rezerwat i wykopaliska prowadzone obok kościoła Najświętszej Marii Panny przez prof. Hannę Kóčkę-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Według najnowszych ustaleń archeologów jest prawdopodobne, że palatium było pierwszą monumentalną budowlą w państwie Piastów.

„Żywa” lekcja historii jest świetną lekcją dla nas – mówili jednogłośnie wszyscy uczestnicy warsztatów.

M. W.