KARTA PEKA

19 sierpnia, 2022

Z biletu dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, będą mogli jedynie korzystać uczniowie posiadający imienną kartę PEKA i ważną legitymację szkolną na rok 2022/2023.

 Dlatego już dziś zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów, którzy nie mają jeszcze wyrobionej karty PEKA (lub karta zaginęła), aby nie zwlekać z wyrobieniem karty do września. We wrześniu Gmina Kleszczewo będzie doładowywać karty PEKA uczniom szkół podstawowych. Karty będą zbierane w szkołach. Szczegóły zostaną podane we wrześniu przez wychowawców.

Obecnie doładowane karty są ważne do 30 września 2022 r.

Jak uzyskać kartę PEKA

Są dwie możliwości złożenia wniosku o wydanie imiennej karty PEKA lub PEKA Junior:

– przez Internet: wystarczy wejść na stronę www.peka.poznan.pl i zarejestrować się w systemie. Następnie trzeba wypełnić formularz, dołączyć zdjęcie w formacie JPG lub PNG i wysłać. Na adres e-mail podany przy rejestracji przesłana zostanie informacja o przyjęciu wniosku, a kiedy karta będzie gotowa wnioskujący otrzyma wiadomość o możliwości odebrania jej we wskazanym w formularzu POK ZTM.

– w jednym z Punktów Obsługi Klienta (POK) ZTM: wystarczy wypełnić wniosek w formie papierowej, dołączyć zdjęcie ucznia. W wyznaczonym terminie karta będzie gotowa do odbioru w POK ZTM wskazanym we wniosku.