Kolejna korelacja treści programowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie

24 maja, 2016

Stopniowo wprowadzamy ocenianie kształtujące w szkole (OK.).  To skuteczna forma pracy i dobra strategia, przynosząca korzyści uczniom, jak i nauczycielom w procesie dydaktycznym. 

 

Podczas lekcji w terenie uczniowie w umiejętny sposób wykorzystują treści polonistyczne z plastycznymi.  Na chociażby ostatniej lekcji języka polskiego, uczniowie klasy 6 mieli do wykonania  następujące zadania : 1. zredagowanie opisu krajobrazu, 2. wykonanie w perspektywie ilustracji do tego obrazu.

Ważne jest dla nas, by poprzez taką lekcję w terenie rozbudzać i wspierać wielostronną aktywność uczniów w otaczającym ich świecie. Jest to tzw. nauczanie holistyczne, które nauczyciele propagują coraz częściej wiedząc, że integracja treści, integracja wokół problemów, integracja działań edukacyjnych (metod pracy), integracja wokół kompetencji (oczekiwanych umiejętności i osiągnięć) jest bardzo ważną strategią w procesie uczenia i nauczania. Uczeń postrzega rzeczywistość jako pewną całość, a nie jako sumę jej składowych, jednocześnie wykorzystuje różne możliwości percepcji. Stąd pomysły na korelację treści na przykład polonistycznych z plastycznymi, polonistycznych z muzycznymi, matematycznych z informatycznymi.

A jak się ma w tym nauczaniu ocenianie kształtujące? – wprowadzane przez nauczycieli stopniowo ocenianie takie ma na celu pomóc dzieciom się uczyć. Stąd:

* wyjaśniamy im cel uczenia się i kryteria sukcesu,

* organizujemy w klasie dyskusje, zadajemy pytania i zadania, dzięki którym uzyskujemy informacje, czy i jak uczniowie się uczą,

* udzielamy uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w ich procesie uczenia się,

* umożliwiamyim korzystanie z ze wzajemnej pomocy,

* wspomagamy uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.

A efekty? – o nich możecie Państwo czytać na naszej stronie internetowej.

M.W.

DSC_0477 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0480