Konferencja ,,Efektywna edukacja włączająca

10 października, 2016

Nauczyciel uczestniczył w webinarium nt. „Efektywnej edukacji włączającej”

z udziałem ekspertów Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

 

 

07 pażdziernika 2016 roku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zorganizowana międzynarodowa konferencja on-line, w której miałam przyjemność jako przedstawiciel nauczycieli (z polecenia Pani M. Więckowskiej) wziąć udział. Tematem była „Efektywna edukacja włączająca”z udziałem ekspertów Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ich pełnosprawnych rówieśników.

We wstępnej części konferencji Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska poinformowała uczestników, iż MEN wdraża pilotaż, który ma usprawnić wydawanie orzeczeń dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotyczy to głównie poradni psychologiczno – pedagogicznych, w których owy pilotażowy program jest przeprowadzany, a ma on na celu zapewnienie, że specjaliści wydający orzeczenia nie pominą żadnej z dysfunkcji. Minister Edukacji przyznała również, iż obecnie system ten nie działa efektywnie.

W dalszej części konferencji Harald Weber z Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych podkreślał, że jednym z celów edukacji włączającej jest likwidacja wszelkich przejawów dyskryminacji. W znaczący sposób podkreślił, iż chodzi w niej o zmianę myślenia oraz postaw jak również, iż włączanie to to proces, który trwa przez cały czas i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji, poprzez m.in zwiększenie umiejętności nauczycieli, by odpowiednio adoptować program nauczania dla ucznia, wzmocnić osiągnięcia osób uczących się jak i samych nauczycieli.

Anthoula Kefallinou z Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych przedstawiła prezentację i wyniki badań OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), z których jednoznacznie wynika, że najlepsze wyniki osiągają systemy edukacyjne, łączące „jakość z równością”. Badania dowodzą równocześnie, że dzieci bez niepełnosprawności nie doznają żadnych negatywnych skutków korzystając z nauki w systemie włączającym.

Spośród szkół, które brały udział w projekcie (m.in. 2 szkoły włoskie z okolic Rzymu, 2 szkoły ze Szkocji) znalazła się polska szkoła w Łajskach (woj. mazowieckie), która edukację włączającą prowadzi od 15 lat. Dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach Marek Tarwacki podkreślił, że obecnie w szkole zatarły się granice między dziećmi niepełnosprawnymi, a ich rówieśnikami bez specjalnych potrzeb edukacyjnych. W program udało się włączyć nie tylko szkołę, ale i rodziców.

Pomyślność projektu w szkole w Łajskach i jej osiągnięcia są dla nas przykładem i nadzieją, że różnice i różnorodność powinny nas łączyć, a dzięki edukacji włączającej i poprzez nią możemy sprawić, że my – wszyscy staniemy się lepszymi ludzmi.

 

 

Opracowała:

 

Karina Witkowska – Choma