Konferencja podsumowująca projekt Erasmus +

19 czerwca, 2017

W dniu 14 czerwca 2017 r. gościliśmy na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tu, dzięki uprzejmości pełnomocnika dziekana ds. promocji WBMiZ – Pani Beaty Czerkas i kierownika administracyjnego – Pani Sylwii Sanockiej, mieliśmy możliwość zaprezentowania efektu dwuletniej współpracy szkoły w Polsce ze szkołami zza granicy w ramach projektu Erasmus+ – akcja KA2- współpraca szkół w zakresie partnerstwa strategicznego. Nasz projekt „Z matematyką za pan brat-wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania matematyki” miał na celu podniesienie umiejętności matematycznych wśród czterech krajów z Unii Europejskiej poprzez wymianę doświadczeń, wzrost kompetencji interkulturowych i dodatkowe wyjazdy zagraniczne, tj. tzw. mobilności. Projekt też miał na celu wsparcie nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć w szkołach partnerskich.

Oprócz poznawania kultur i obyczajowości Włoch, Węgier i Turcji (bo takie kraje partnerskie zaprosiliśmy do współpracy w ramach Erasmusa +), w ciągu dwóch lat nauczyciele wymieniali się doświadczeniami z matematyki, bo celem tego projektu była intensywna praca z uczniami w zakresie matematyki. Oprócz lekcji on-line uczniowie przez cały czas trwania projektu wykazywali się znajomością jeżyka angielskiego w mowie i piśmie.  Byliśmy gośćmi na Węgrzech, we Włoszech, a nasi nauczyciele – byli również w Turcji. Efektem końcowym naszej współpracy jest stworzenie i rozpowszechnienie na szeroką skalę – innowacyjnego programu własnego matematyki, gdyż ten przedmiot jest tematem, który łączy naszych partnerów za granicy z nami.

Nauczyciele ze wszystkich tych szkół opracowali innowacyjny program dodatkowych zajęć matematyki wraz ze scenariuszami do tych zajęć oraz „Zbiór zadań”, zaś uczniowie stworzyli „Słowniczek pojęć matematycznych”.

Uczniowie zza granicy, ja również uczniowie Publicznej Szkoły  Podstawowej z Zimina, mieli tego dnia nie lada okazję, by poznać „od kuchni” działanie laboratoriów i stworzyć cuda z odpadów sztucznych, poznali pracę odlewnika, budowali i programowali roboty. Ale o tym w osobnym artykule napiszemy szerzej…

W konferencji tej wzięli udział m.in. Pan Wójt Gminy Kleszczewo – Pan Bogdan Kemnitz, Pan Piotr Siwak –  przedstawiciel Organu Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Ziminie i przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Ziminie,  koordynatorzy ze szkół na Węgrzech, we Włoszech i w Turcji oraz nauczyciele ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Monika Więckowska

 _DSC7474 _DSC7476 _DSC7483 _DSC7484 _DSC7485 _DSC7486 _DSC7487 _DSC7491 _DSC7492 _DSC7493 _DSC7494 _DSC7495 _DSC7496 _DSC7497 _DSC7498 _DSC7499 _DSC7500 _DSC7501 _DSC7502 _DSC7503 _DSC7504 _DSC7505 _DSC7506 _DSC7507 _DSC7512 _DSC7513 _DSC7515 _DSC7516 _DSC7517 _DSC7518 _DSC7521 _DSC7522 _DSC7523 _DSC7527 _DSC7528 _DSC7530 _DSC7531 _DSC7532 _DSC7534 _DSC7535 _DSC7536 _DSC7537 _DSC7538 _DSC7539 _DSC7540 _DSC7541 _DSC7542 _DSC7543 _DSC7544 _DSC7545 _DSC7546 _DSC7547 _DSC7548 _DSC7549 _DSC7550 _DSC7552 _DSC7555 _DSC7558 _DSC7559 _DSC7562 _DSC7563 _DSC7564 _DSC7565 _DSC7566 _DSC7567 _DSC7568 _DSC7569 _DSC7570 _DSC7572 _DSC7573 _DSC7574 _DSC7575 _DSC7576 _DSC7577 _DSC7578 _DSC7579 _DSC7580 _DSC7582 _DSC7584 _DSC7585 _DSC7588 _DSC7589 _DSC7590 _DSC7592 _DSC7596 _DSC7597 _DSC7599 _DSC7600 _DSC7601 _DSC7607 _DSC7609 _DSC7613 _DSC7615 _DSC7616 _DSC7618 _DSC7620 _DSC7621 _DSC7623 _DSC7624 _DSC7626 _DSC7628 _DSC7629 _DSC7630 _DSC7632 _DSC7633 _DSC7634 _DSC7635 _DSC7636 _DSC7637 _DSC7639 _DSC7644 20170614_105213 20170614_105549 20170614_110025 20170614_110047 20170614_110301 20170614_110350 20170614_110353 20170614_110703 20170614_110806 20170614_110826 20170614_111146 20170614_111329 20170614_111733 20170614_111912 20170614_111944 20170614_112104 20170614_112405 20170614_112600 20170614_113841 20170614_114313 20170614_115543 20170614_130146 20170614_130334 20170614_130354 20170614_130359 20170614_130852 20170614_130907 20170614_130911 20170614_131158 20170614_131215 20170614_131501 20170614_131836 20170614_131917 20170614_132106 20170614_132115 20170614_132117 20170614_132128 20170614_132356 20170614_132534