Relacja z podsumowania międzynarodowego projektu Erasmus+

27 czerwca, 2017

Relacja z podsumowania międzynarodowego projektu Erasmus+

w Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie

W dniach: 12-16 czerwca 2017 r. gościliśmy po raz ostatni w szkole w Ziminie koordynatorów projektu „Z matematyką za pan brat – wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania” wraz ze swymi uczniami.

Matematyczny projekt realizowany był przez cztery kraje z Unii Europejskiej:

Z Węgier – szkoła – Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkepzo Iskola, Altalanos Iskola es Kollegium w miejscowości Tiszafüred (koordynator: Peter Monok),

z Włoch – szkoła – Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi Fumane w miejscowości Fumane (Verona) – koordynator: Stefano Cobello,

z Turcji – szkoła – Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu w miejscowości Guroymak (koordynator: Ali Erkoc)

i trwał dwa lata. W tym czasie nastąpiła wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania matematyki w szkołach UE, a wybrani uczniowie z tych wszystkich szkół uczestniczyli w mobilności na Węgry, byli we Włoszech, a polscy nauczyciele – także w Turcji.

dnia – 12 czerwca (poniedziałek)

W poniedziałek o godz. 10:00 rano przywitaliśmy gości tradycyjnie chlebem i solą. Natalia Lesińska i Miłosz Nowicki wygłosili mowę powitalną w języku angielskim. Za ich przygotowanie serdecznie dziękujemy Pani Klaudii Grzesieckiej. Następnie zaprosiliśmy gości na apel powitalny – w holu szkoły, gdzie rozbrzmiewały dźwięki utworu granego na keyboardzie przez uczennicę klasy 6 – Kingę Barczak.

Po części oficjalnej goście uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej i prowadzonej przez konferansjerów: Martynę Malusi i Kacpra Żurawia z kl. 6. W prezentacji multimedialnej pokazaliśmy m.in. lekcje robotyki w szkole w Ziminie w grupie najmłodszych dzieci; wywiady z uczniami, którzy odbyli zagraniczne wycieczki do naszych gości, by tam kształcić umiejętności językowe i zobaczyć, jak wyglądają lekcje matematyki za granicą oraz wywiady z nauczycielami odbywającymi mobilności. Na zakończenie Pani Ewa Lesińska przedstawiła grupę „zerówkowiczów”, która wykonała m.in. reprezentacyjny ludowy polski taniec narodowy, a uczniowie kl. 6 uświetnili apel pokazem poloneza, do którego przygotowała ich Pani Anna Pacholczak.

Po tej części goście zostali oprowadzeni po szkole, uczestniczyli m.in. zajęciach matematyki, które sami prowadzili z uczniami ze szkoły z Zimina. Po południu zaprosiliśmy przyjaciół zza granicy na wspólny mecz. A po nim – polski grill. Zabawy było co nie miara!!!

Piątego dnia – 16 czerwca (piątek)

Dzień pożegnania….. Po prezentacji multimedialnej i wspomnieniach ze współpracy w ramach realizacji projektu matematycznego, goście otrzymali z rąk Pana Dyrektora, koordynatora ds. organizacji pracy szkoły i nauczycieli uczestniczących w projekcie ze strony polskiej: Pani Klaudii Grzesieckiej i Pani Weroniki Bartkowiak – symboliczne upominki. Następnie partnerzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu projektowym. Po części oficjalnej prowadzonej przez konferansjerów: Zuzannę Norkiewicz i Bognę Bartkowiak z kl. 6, nastąpiła zabawa matematyczna z rodzicami. Pani W. Bartkowiak przygotowała uczniom zagadki, które tworzyli ich rówieśnicy zza granicy w ciągu dwuletniej współpracy. Zabawa była niesamowita!!!

I ostatni wspólny obiad, prezenty od Organu Prowadzącego, ostatnie słowa podziękowań!!! Bardzo DZIĘKUJEMY Naszym Gościom za to, że przyjęli zaproszenie do realizacji projektu i że byli z Nami. Dzięki wspólnej, dwuletniej intensywnej współpracy, powstał innowacyjny program nauczania matematyki, która jest przecież „królową nauk”, a która przysparza naszym uczniom wiele kłopotów!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM Z PAŃSTWA, którzy przyczynili się do organizacji ostatniego spotkania gości w szkole, szczególnie PANU WÓJTOWI GMINY KLESZCZEWO – SZ. P. BOGDANOWI KEMNITZ, PANU PRZEWODNICZĄCEMU STOWARZYSZENIA ROZWOJU OŚWIATY ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA WSI W ZIMINIE – SZ.P. PIOTROWI SIWAKOWI, RADZIE RODZICÓW: SZ.P. RENACIE BARCZAK, SZ.P. KATARZYNIE TALARCZYK, SZ. P. MAGDALENIE KAROLCZAK I SZ.P. ALINIE SOWIŃSKIEJ.

Przede wszystkim DZIĘKUJEMY WAM – DRODZY UCZNIOWIE – bez was nie byłoby tego projektu. To Wy, pod okiem pań nauczycielek, stworzyliście „Mini-słowniczek pojęć matematycznych”, opracowaliście „Zbiór zagadek matematycznych”, bo rozwiązywaliście je co miesiąc. Nauczyciele stworzyli innowacyjny program nauczania matematyki, który będzie od września wykorzystywany w polskich i w europejskich szkołach. Ponadto – nauczyciele opracowali „Scenariusze lekcji matematyki” połączone ze sportem, muzyką i robotyką.

 Monika Więckowska – koordynator .merytoryczny projektu Erasmus+