Projekt „Lepsza szkoła”

Projekt „Lepsza szkoła”

koordynator: mgr Monika Więckowska

Program LEPSZEJ SZKOŁY inicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, od 2002 roku pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz       w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów.

Stąd i my od września 2014/20-15 roku szkolnego postanowiliśmy przyłączyć się do tego grona i zdobyć dla naszej placówki ogólnopolski certyfikat „Lepszej szkoły”.

W listopadzie szóstoklasiści wzięli udział w ogólnopolskiej próbie sprawdzianu: z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki.  Wyniki testu:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności.

W ramach projektu uczniowie otrzymują materiały multimedialne do lekcji języka polskiego i historii a nauczyciel prowadzący lekcję może korzystać z multibooka.

Na zakończenie uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale
w projekcie edukacyjnym.

Clipboard03