W jaki sposób promujemy wygrany projekt Erasmus +?

26 października, 2015

W dniu 19 października 2015 r. , na zaproszenie redaktora radia Merkury – Pana Rafała Regulskiego – udaliśmy się do budynku przy ul. Berwińskiego w Poznaniu, by tam, „na „żywo” porozmawiać o tym, jak doszło do tego, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie, mała wiejska szkółka, prowadzona przez stowarzyszenie, wygrała dotację unijną!!!

Pisałam wniosek aplikacyjny dotyczący projektu Erasmus + dla naszej szkoły ponad pół roku. Moje wcześniejsze doświadczenia w tej dziedzinie znów zaowocowały, do tego doszła współpraca z nauczycielami z zagranicy (poznałam ich na platformie eTwinning). Pomagała mi  wówczas anglistka, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Zdobycie tego grantu unijnego to dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie ogromne wyróżnienie. Oprócz poznawania kultur i obyczajowości Włoch, Węgier i Turcji (bo takie kraje partnerskie zaprosiliśmy do współpracy w ramach Erasmusa +), nastąpi  wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Efektem końcowym jest stworzenie, a następnie wdrożenie w krajach UE oraz rozpowszechnienie na szeroką skalę – innowacyjnego programu nauczania matematyki, gdyż ten przedmiot jest tematem łączącym ww kraje. To będzie kolejna innowacja w naszej szkole!!!

Obecnie przygotowujemy się do 1 wizyty roboczej (twz. MSP), podczas której gościć będziemy w dn. 15.11-22.11.2015 r. dyrektorów i koordynatorów projektu z Włoch, Węgier     i Turcji.  Po tym spotkaniu zostanie utworzona oficjalna strona internetowa projektu, która prowadzona będzie przez Węgrów, a na stronie każdej partnerskiej szkoły będzie link z informacjami o bieżącej realizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia. Po tym spotkaniu zostanie stworzony m.in. regulamin i kryteria rekrutacji uczniów do proj., które zostaną przedstawione rodzicom z wszystkich ww krajów.

 

M. W.